Krydret matjessild - en svensk variant av vår norske kryddersild


Sild har like lange tradisjoner i Sverige som i Norge, og svenskene er flinke til å ta vare på sildetradisjonen sin.


I motsetning til hollandsk matjessild som saltes en kort periode for å få frem den gode smaken, er svensk matjessild nærmere vår norske kryddersild. Bakgrunnen for at to ulike produkter bærer samme navn, er uklar. Muligens ble den svenske matjessilda tidligere produsert av sommerfanget Nordsjøsild, som er den samme type sild som hollenderne bruker til sin tradisjonelle lettsaltede matjessild. Handelsmessig kan det være at matjessild var synonymt med noe av den beste silda en kunne få i en tidsbegrenset periode. Navnet har skapt en smule forvirring for mange sildekjøpere, men for mange er ordet matjes i dag synonymt med den krydrede svenske matjessilda.  


Krydret matjessild med dill har en rund og krydret smak og er anvendelig til mange av de samme oppskriftene som vi bruker vår kryddersild til. 

SVENSK MATJESILDTALLERKEN  

med krydret matjessild 

KOMMER SNART

med krydret matjessild

KOMMER SNART

med krydret matjessild

KOMMER SNART 

med krydret matjessild

KOMMER SNART

med krydret matjessild

KOMMER SNART

med krydret matjessild