Matjessild - selve juvelen av lettsaltet sild


Det er lett å få vann i munn av matjessild! Silda har en rund umami-aktig smak og er så mør at den nesten smelter på tungen. 


Matjessild produseres av sommerfanget Nordsjøsild. Silda fangstes når den nettopp har blitt kjønnsmoden og har beitet seg opp på rødåte. Dette gjør at den er full av godt sildefett og enzymer som setter sitt spesielle preg på sildekjøttet på denne tiden av året. Matjessild saltes, som spekesild, men matjesfiletene fryses etter kort tid for å stanse modningsprosessen og for å sikre en mild saltsmak.


Navnet "matjes" er hollandsk og betyr jomfru. Denne lettsaltede silda kalles derfor like gjerne for jomfrusild, noe som henspiller på fangsttidspunktet for silda.               I Nederland er de så glade i matjessild at det er en stor sommerlig begivenhet når matjessilda endelig er å få tak i.