JUVIKA

Juvika, ei trygg havn


Juvika ligger helt ytterst på Romsdalskysten, på øya Gossen i Aukra kommune. Her har folk drevet med fiske og fisketilvirking så langt tilbake som folk kan huske, og enda lenger enn det. Jektholmen, i Juvika bærer fremdeles navn etter fiskoppkjøpere som reiste opp og ned langs kysten.


Familen Sporsheim har drevet kommersiell fisk- og sildetilvirkning i Juvika siden 1928. Da var det vår bestefar, Ragnvald Sporsheim som startet. Den gangen lå det en enkel brygge med en liten kai her. I mellomkrigstiden ble brygga utvidet slik at den kunne motta større båter. I årens løp, og særlig med de store sildefangstene på 60-tallet, økte virksomheten og flere ansatte hadde sitt levebrød med å filetere, salte og krydre sild. Det ble bygget nytt stort kjølelager. På 80-tallet overtok hans sønn Oddmar Sporsheim virksomheten, og ny moderne produksjonshall kom på plass. Fra Juvika begynte sild, under merkenavnet "Møresild", å finne veien helt til Tyskland. I tillegg til å levere til de store matvarekjedene i Norge, ble det levert sild til de dyktige fiskehandlerne rundt om i landet.


I dag er bedriften overtatt av tredje generasjon Sporsheim, søsknene Jon-Ragnvald Sporsheim og Hanne-Cecilie Sporsheim. De har begge vokst opp med sildearbeid i Juvika og kan litt av hvert om sild. "Juviksild" er en naturlig fortsettelse av en lang familetradisjon med entusiasme og genuin interesse for virkelig god sild.


Båten "Korsvik" lever sild på kaia hos Ragnvald Sporsheim i 1939.

Livet i Juvika


Tidligere ble kasser og tønner ofte merket med sjabloner. Her er to av dem med henholdvis kryddersild og spekesild. Begge fra 60-tallet.

Sildefiske utenfor Juvika


Når silda kom inn til land ble det liv og arbeid for alle langs kysten. Her er bilder fra sildefangst på bukta utenfor Juvika og Løvika på 50- tallet.

Bildene er tatt av Odd Bjarne Albrecht.