BÆREKRAFT


Sildebestanden forvaltes slik at også fremtidige generasjoner

skal nyte godt av denne fantastiske fisken.

Ja, vi må passe på arvesølvet vårt!


Sild er miljøvennlig og bærekraftig mat, og anbefales som et av de beste sjømatvalgene du kan gjøre. Norsk vårgytende sild kontrolleres og forskes på hvert år for å sikre at stammen ikke overbeskattes. Dette trygger både dagens behov, og behovene for sunn og god sild for neste generasjon. Produksjon av sild avgir svært lite Co2. Sild slipper ut 0,9 ekvivalenter per kilo, mens storfe til sammenligning, slipper ut 22,7 ekvivalenter.


Vil du lese mer om sild og bærekraft, klikk på lenken under.